מקבל פנסיה ? מדוע חשוב לבצע ״קיבוע זכויות״

קיבוע זכויות מהו ואיך ניתן באמצעותו לחסוך עבורך לא מעט כסף בפרישה?

קצבת הפנסיה מהווה "הכנסה חייבת" ולכן ככזו היא חייבת במדרגות מס שולי בדיוק כמו הכנסה ממשכורת.

 

לפורש/ת אשר הגיע/ה לגיל הפרישה (גברים -67 , נשים 62-65 על פי שנתון לידה )

קיים סל פטור של  853,632 ₪  (שנת 2023)  ,אותו הפורש/ת יכול לבחור לחלק בין :

 

א.פטור על כספי פיצויים שקיבל בעבר /יקבל בעתיד

הפטור על הפיצויים מוגבל בתקרה של 13,310  X מספר שנות עבודה – נכון לשנת המס 2023 .

 

ב.פטור על היוון כספי ״תגמולי קצבה ״  -כספים בקרנות פנסיה, ביטוח מנהלים ,תגמולים בקופות גמל

שהופקדו אחרי  שנת 2000/2008 –אותם אנו יכולים למשוך בהתקיים תנאים מסוימים בפטור ממס (״היוון קצבה״)

 

ג.פטור על קצבת הפנסיה .

 

דוגמא :

רן בן 67 ומקבל קצבת פנסיה על סך 10,000 ₪ לחודש . רן לא שמע על האפשרות לבצע ״קיבוע זכויות ״,

על פנסיה של 10,000 ,רן ישלם מס של 616 ₪ (בקיזוז נקודות זיכוי בסיסיות ) מה שישאיר אותו עם פנסיה נטו של 9,384 ₪

 

בהנחה שרן יבצע  ״ קיבוע זכויות ״ ויבחר לנצל את מלוא סל הפטור לטובת הקצבה ,

אזי הפטור החודשי של רן על הפנסיה יהיה לפי החישוב הבא:

180/סה"כ סל פטור 853,632   =  4,742 ₪ פטור על הפנסיה

פנסיה ברוטו :                10,000 ₪

מתוכה -קצבה פטורה      ( 4,742 ₪)

קצבה חייבת במס           5,258 ₪

 

כמה מס הכנסה משלם מי שמשתכר 5,258  ?  0 ₪  (בקיזוז נקודות זיכוי בסיסיות ) ולכן :

פנסיה ברוטו  :10,000

מס משולם.   : (0 )

קצבה נטו     :10,000 ₪ לחודש

 

מכאן ניתן לראות כי באמצעות ״קיבוע זכויות״ ,רן חסך תשלום מס מיותר של 616 ש״ח לחודש .

נניח ורן יחיה עד גיל 87 והרי החסכון המצטבר שלו לאורך השנים (בהנחת תשואה 0%) יהיה  147,840 ₪ מס שנחסך !

( 616 ₪ X 12 חודשים X 20 שנים ).

 

עד כה דיברנו על פורש שבחר לנצל את מלוא סל הפטור לטובת פטור על הקצבה,

עכשיו נניח כי רן קיבל פיצויים פטורים  (עליהם לא שילם מס בעת קבלתם ) על סך 200,000 ₪ .

משיכת הפיצויים מקטינה את סל הפטור ביחס של 1:1.35 ובעצם מקטינה את הפטור על הקצבה .

 

דוגמא : (סכומים מעוגלים לטובת הפשטות )

סה"כ סל פטור:               850,000 (הסכום מעוגל )

משיכת פיצויים פטורים :( 270,000 ) = 200,000*1.35 (הפגיעה בסל הפטור ביחס של 1:1.35)

יתרת הון פטור:              580,000

 

580,000/180 = 3,222 ₪ פטור על הקצבה .

 

קצבת פנסיה ברוטו : 10,000 ₪

בניכוי קצבה פטורה ( 3,222 ₪)

קצבה פנסיה חייבת  6,778  ₪

 

כמה מס הכנסה ישלם רן על 6,778  ?  149 ₪ (בחישוב 2.25 נקודת זיכוי בסיסיות לגבר)

 

מכאן : 10,000 קצבה

מס משולם (149)

קצבה נטו :9,851 ₪ לחודש

 

אם כך ראינו כי משיכת 200,000 ₪ פיצויים פטורים פגעה לנו בפטור על הפנסיה וכתוצאה מכך

תשלום המס על קצבת הפנסיה  גדל מ -0 ₪ לחודש ל- 149 ₪ כל חודש

 

*הפגיעה בסל הפטור מוגבלת ל-32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות ולא תעבור בכל מקרה 35% מסכום תקרה מזכה -9,120 ש״ח (לשנת 2023)

גיל הזכאות = המאוחר מבין – גיל פרישה (לגבר 67,לאשה – 62-65) לבין הגיל בו החל לקבל את קצבת הפנסיה הראשונה

*אין לקחת בחשבון פיצויים שמשך בעזיבות עבודה קודמות לפני שנת 2012 ושחלפו יותר מ15 שנים מיום קבלת הקצבה לראשונה .