ייעוץ מס לפרישה

השירות כולל מספר שלבים:

שלב א – על מנת שנוכל לקבל החלטה מושכלת למיקסום הכספים בפרישה ,ראשית עלינו לאתר כלל המוצרים הפנסיוניים והביטוחים .
בשלב זה נאתר את כלל התוכניות והקופות ונכין עבורך חוברת אישית מודפסת ( או דוח PDF מרוכז – על פי רצונך ), המכילה את כלל הקופות מכל המעסיקים ומכל התקופות ,הצגת סכומים נזילים ופטורים למשיכה ,פירוט סכומים לקצבה והאפשרויות למימושים, גובה דמי הניהול בכלל המוצרים והמלצות להוזלתם, נתוני תשואות הקופות בשנה אחרונה וממוצעים קצרים וארוכי טווח, בדיקת רמת הסיכון בתיק הכולל והתאמתו, המלצות למיקסום הטבות המס השונות.

שלב ב – התאמת צרכים ובניית תכנית הפרישה :
בשלב זה נקיים פגישה פרונטלית/פגישת זום ,בה אשאל לגבי תוכניותיכם בעתיד לאחר הפרישה.
האם מתכוונים להמשיך לעבוד לאחר הפרישה במשרה מלאה / חלקית (יש לכך השפעה מסויית ), אשאל לגבי המצב הרפואי שלכם ושל בן/בת הזוג, נכסים נוספים אם ישנם, כספי פיצויים שמשכתם בעבר, הכנסות נוספות אם ישנן,גובה קצבת הפנסיה הרצויה לכם, רצון להשאיר כספים נזילים או כספים לדור הבא ועוד..

שלב ג – איסוף מסמכים ,חתימות על טפסים וביצוע תכנית הפרישה.
בשלב זה נחתום על מסמכים,אבקש ממך מסמכים שונים  ואגיש עבורך את הבקשות השונות למס הכנסה ולחברות הפנסיה והביטוח –

בקשות פטור על כספי פיצויים , היון קצבה ,הכוונה מול הביטוח הלאומי.

 

שלב ד – קבלת תלוש קצבה ראשון והגשת קיבוע הזכויות .

לאחר קבלת תלוש קצבה ראשון ,אגיש עבורך את הבקשה למס הכנסה לקיבוע זכויות ותאום מס.

 

שלב ה – את אישור הקיבוע ותאום המס נגיש למשלם הפנסיה ובמידה והנך ממשיך לעבוד גם למעסיקך .

 

בשעה טוב סיימנו את התהליך ,אולם אוכל להמשיך ללוות אותך,בהמשך דרכך גם לאחר הפרישה, בלווי פיננסי מתמשך