הון או קצבה ומה שביניהם -מבולבלים? בואו נעשה סדר

למרבית החוסכים, קיים מספר רב של קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח מפוזרות בין מספר גופים, ממעסיקים שונים ומתקופות שונות.

לרובם המוחלט לא ברור מהו דינם של הכספים בקופות השונות והאם ואיך ניתן לממש אותם.מאמר זה נועד לבאר את הנושא.

 

ראשית נבדיל בין ״ כספי תגמולים״ו – ״כספי פיצויים ".

לעיתים קרובות נמצא כספי תגמולים וכספי פיצויים יחד באותה הקופה (כמו למשל בקרן פנסיה)

 

כספי הפיצויים הם:

כספים המופקדים מידי חודש על ידי המעסיק לקופה. את כספי הפיצויים ניתן למשוך בעת עזיבת העבודה

כספי פיצויים שהופקדו על ידי מעסיק אצלו כבר סיימנו לעבוד,ניתנים למשיכה בהתאם לכללים.

 

את כספי הפיצויים ניתן למשוך בפטור ממס עד לתקרת הפטור.

תקרת פטור לפיצויים = מספר שנות עבודה x משכורת אחרונה*150% / תקרה 13,310(לשנת 2023)  -לפי הנמוך.

 

לחלופין – במקום משיכת הכספים,ניתן לבצע המרה של כספי הפיצויים לצורך הגדלת קצבת הפנסיה החודשית,מה שמכונה ״רצף קצבה״

 

כספי התגמולים הם:  שאר הכספים בקופות שאינם כספי פיצויים.

 

את כספי התגמולים נחלק ל: ״תגמולי הון ״ ו –״ תגמולי קצבה ״

 

תגמולי הון הם:

כספים שהופקדו בקופות גמל רגילות לחיסכון (לא קופת גמל להשקעה) לפני 1.1.2008

כספים שהופקדו בקרנות פנסיה לפני 1.1.2000

כספים בהופקדו בביטוח מנהלים לפני 1.1.2000 / אחרי 1.1.2008 בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

תגמולי הון הם כספים נזילים ופטורים ממס החל מגיל 60 ומעלה

(אין צורך בהתחשבנות מול מס הכנסה ולמשיכת הכספים אין השפעה מסויית ).

את תגמולי ההון מומלץ להשאיר בקופות ולהשתמש ככסף אחרון,

שכן הכספים ״נהנים ״ מכל יתרונות הניהול של קופות גמל וכן בפטור מלא ממס רווחי הון לאורך כל שנות החיסכון ללא מגבלה.

 

תגמולי קצבה הם:

כספים שהופקדו בקופות גמל רגילות לחיסכון (לא קופת גמל להשקעה) אחרי 1.1.2008

כספים שהופקדו בקרנות פנסיה אחרי 1.1.2000

כספים שהופקדו בביטוחי מנהלים אחרי 1.1.2000 / אחרי 1.1.2008 בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

את ״תגמולי הקצבה״ המדינה מחייבת אותנו לקבל כקצבה חודשית,

כאשר על כל 100,000 ש״ח תגמולי קצבה,נוכל לקבל קצבה חודשית של כ 500 ש״ח לכל החיים

(לפי מקדם קצבה 200. המקדם משתנה בהתאם לפוליסה ,גיל ותנאים נוספים שאין המקום לפרט כאן ) .

 

חוסך שהגיע לגיל פרישה וצבר פנסיה חודשית מינימלית של 4,849 ₪ ("קצבה מזערית" נכון לשנת המס 2023) ,

יוכל לבצע  "היוון קצבה " במסגרת הליך ״קיבוע הזכויות״ ולקבל אישור ממס הכנסה למשיכת הכספים בפטור ממס (מוגבל בסל הפטור )

משיכת כספי ״תגמולי קצבה״  אלו בפטור ממס ,תגרע מסל ההון הפטור ביחס של 1:1 ותיפגע בפטור על קצבת הפנסיה .

( קבלת כספי פיצויים בפטור ממס ,תגרע מסל ההון הפטור ביחס של 1:1.35 ותיפגע גם כן בפטור על קצבת הפנסיה )

 

דוגמא :

דני  בן 67 ומקבל פנסיה חודשית ממנורה ע״ס 10,000 ש״ח .

קיבל בסיום עבודתו סה״כ 200,000 כספי פיצויים

(50,000 מענק פרישה מהמעסיק עבור ימי מחלה  +150,000 כספי פיצויים שהופקדו לקופות לאורך שנות עבודתו)

בנוסף דני מעוניין למשוך 100,000 ש״ח ״תגמולי קצבה״ (כספים שהופקדו אחרי 1.1.2008)  הנמצאים בקופת גמל באלטשולר שחם.

 

מאחר ולדני קיימת פנסיה חודשית מעל 4,849 ₪ ("קצבה מזערית" נכון לשנת המס 2023) ,

דני רשאי לבצע ״היוון קצבה״ ולמשוך את ה – 100,000 ש״ח מאלטשולר שחם.

 

להלן החישוב :  (המספרים מעוגלים לטובת הנוחות )

סה"כ סל פטור:               800,000

משיכת פיצויים פטורים 🙁 270,000 ) = 200,000*1.35      יחס 1:1.35

היוון תגמולי קצבה        (100,000)     יחס 1:1

יתרת הון פטור:              430,000

 

430,000/180 = 2,389 ₪ פטור על הקצבה   (180 =מקדם קבוע שנקבע על ידי מס הכנסה )

 

קצבת פנסיה ברוטו : 10,000 ₪

בניכוי קצבה פטורה ( 2,389 ₪)

קצבה פנסיה חייבת  7,611 ₪ .  מס הכנסה שינוכה על 7,611 הכנסה חייבת לאחר ניצול נקודות זיכוי הינו כ 306 ש״ח

 

מכאן : 10,000 קצבה

מס משולם (306)

קצבה נטו לאחר קיבוע זכויות  : 9,694 ₪ לחודש נטו

 

נסכם את האפשרויות העומדות בפני דני לגבי ״תגמולי הקצבה ״ באלטשולר שחם :

 

1.לממש את הכספים כקצבה חודשית ובכך להגדיל את הפנסיה החודשית שלו .

בהקשר זה נציין כי קופת גמל רגילה הינה מוצר שלא ניתן לממש ממנו קצבה,אלא שיש להעביר ולרכז את כל הכספים הקצבתיים ל״קופה משלמת ״ אחת דוגמת קרן פנסיה / פוליסה משלמת קצבה.

*בפוליסות ביטוח (מנהלים/תגמולים לעצמאיים) שנפתחו לפני שנת 2001 ,מקדמי הקצבה נמוכים יותר ,

כך שעל כל שקל הקיים בקופה ,הקצבה גבוהה יותר – מחייב ייעוץ פרטני .

*קרנות וותיקות ותקציביות החישוב שונה בתכלית – לקריאה נוספת יש ללחוץ כאן

 

2.למשוך הכספים בדרך של היון קצבה

לדני פנסיה ממנורה של 10,000 ( מעל 4,849 ש״ח קצבה  ) ולכן יוכל לבחור למשוך את הכספים בפטור ממס ,

אולם לפגוע בפטור על הפנסיה .

*בחלק מהמקרים ,להיוון כספי קצבה לא תהיה השפעה מסויית על קצבת הפנסיה .

 

3.השארת הכספים לדור הבא למשיכה פטורה ממס

וזאת במידה והכספים הם כספי קצבה מזכה ולא כספי קצבה מוכרת תיקון 190  – לקריאה נוספת על תיקון 190 לחץ כאן